Cysta ovária, cysta vaječníka

Pod pojmom cysta ovária (cysta vaječníka) sú zahrnuté všetky zmeny na vaječníku s cystickým vzhľadom.
Cysta je nádor obklopený obalom s riedkym alebo hustým obsahom. Na základe rôznych mechanizmov vzniku sa rozlišujú funkčné cysty a retenčné cysty.

Väčšina cýst ovárií sú funkčné cysty. Postihnuté bývajú takmer vždy pohlavne zrelé ženy, s vrcholom častosti krátko po puberte a v prechode. Funkčné cysty môžu vznikať kvôli normálnym zmenám na vaječníku, ktoré sú podmienené vlastnými hormónmi. Objavujú sa však aj v súvislosti s narušeným hormonálnym regulačným obvodom alebo ako vedľajším účinkom hormonálnej liečby. Liečba je potrebná len zriedkavo, pretože cysty často spontánne zmiznú. Komplikácie v súvislosti s cystami ovárií sú zriedkavé.
Časté sú cysty ovárií s veľkosťou len niekoľko centimetrov, a preto nespôsobujú žiadne symptómy. Často vzbudia pozornosť ako náhodný nález počas vaginálneho vyšetrenia ultrazvukom u ženského lekára. Moderné ultrazvukové prístroje môžu rozoznávať cystické zmeny na vaječníkoch s veľkosťou niekoľkých milimetrov, ktoré nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo ochorenia.
Podľa dnešných odhadov sa pri nálezoch na vaječníku zistených vaginálnym sonogramom jedná vo viac než 98 % všetkých prípadov o normálne zmeny, ktoré sa nemusia operovať. Napriek tomu by sa od 40. roku života a v postmenopauze mali viditeľné cystické procesy na vaječníku v každom prípade objasniť. Pretože sa zhubné nádory na vaječníku môžu na sonograme javiť rovnako ako cystické štruktúry, musí sa v rámci operácie objasniť, či sa skutočne nejedná o zhubný tumor.

Definícia

Cysta je nádor obklopený obalom s riedkym alebo hustým obsahom. Používanie slova cysta má čisto opisný charakter. Nehovorí nič o tom, či je cysta nezhubná alebo zhubná. To sa dá určiť až odberom vzorky tkaniva a príslušným vyšetrením.
Cysty sa môžu vytvárať na rôznych orgánoch v tele, a to na základe rozličných príčin. Na ženskom vaječníku sa v odbornom lekárskom slovníku označujú ako cysty ovárií (cysty vaječníkov). Cysty sa relatívne často vyskytujú aj v prsníkoch.

Symptómy

Časté sú cysty ovárií s veľkosťou len niekoľko centimetrov, a preto nespôsobujú žiadne symptómy. Často vzbudia pozornosť ako náhodný nález počas vaginálneho vyšetrenia ultrazvukom u ženského lekára.
Až od istej veľkosti sa môžu kvôli tlaku na susedné orgány objaviť difúzne, tupé bolesti v podbruší, poruchy vyprázdňovania močového mechúra a čreva alebo bolesti chrbta. Náhle, prudké alebo kolikové bolesti môžu poukazovať na komplikácie. Ak má ošetrujúci lekár príslušné podozrenie na vážnu komplikáciu, môže byť potrebné ďalšie objasnenie pomocou laparoskopie alebo operácie.

Diagnóza

Veľké cysty ovárií sa dajú rozoznať už pri vaginálnom vyšetrení pohmatom pri preventívnom vyšetrení. Doplnkové vyšetrenie ultrazvukom cez brušnú stenu (abdominálna sonografia) alebo cez vagínu (vaginálna sonografia) zviditeľňuje už malé cysty bez symptómov. Z tohto dôvodu nie je žiadnou zriedkavosťou, že väčšina cýst ovárií sa objaví ako náhodný nález v rámci preventívnej prehliadky u ženského lekára. Anamnéza a ťažkosti pacientky, jej vek, palpačný nález a typický vzhľad cysty na sonograme umožňujú už závery o tom, o aký typ cysty by sa mohlo jednať.

Terapia

Terapia závisí od toho, o aký typ cysty sa jedná:
Dermoidálne cysty sa odstraňujú operatívne.
Veľké enometriózne cysty, ktoré spôsobujú problémy, sa tiež odstraňujú operatívne. Pri rozsiahlej endometrióze alebo pri silných ťažkostiach môže mať zmysel dodatočná hormonálna liečba. K dispozícii sú rôzne lieky. Plánovanie terapie nastáva individuálne v závislosti od veku pacientku, obrazu ťažkostí, rozsahu ochorenia alebo od prípadnej túžby po dieťati.
Polycystické ováriá sa liečia hormonálne. Prípadne sa prevádza čiastočné operatívne odstránenie.
Najčastejšími cystami ovárií u pohlavne zrelej ženy sú funkčné cysty. V zásade si nevyžadujú žiadnu liečbu, pretože často zmiznú spontánne a ťažkosti spôsobujú až od istej veľkosti. Liečba je potrebná, ak ide o :

  • perzistentné, t.j. spontánne nemiznúce cysty

  • silné ťažkosti

  • komplikácie

  • opätovne sa objavujúce cysty ovárií po prechode


Ako terapeutický postupový plán sa u pohlavne zrelých žien osvedčil nasledovný postup:
Ak sa na ultrazvuku ukázal typický obraz funkčnej cysty, najprv sa počká a po čase sa znovu prevedie kontrola ultrazvukom.
Ak cysta naďalej existuje, nasleduje hormonálny pokus liečby trvajúci viac než tri mesiace, a síce gestagénmi v druhej polovici cyklu alebo pomocou antikoncepčných piluliek obsahujúcich gestagény. Gestagény sú syntetické hormóny s podobnými vlastnosťami ako telu vlastný hormón progesterón.
Po neúspešnom hormonálnom pokuse o liečbu, pri ťažkostiach alebo komplikáciách sa cysta odstráni laparoskopiou.
Pri opätovne sa objavujúcich cystách ovárií v postmenopauze má zmysel prvotný operatívny postup, pretože tu môže ísť aj o zhubný priebeh.

Komplikácie

Vážne komplikácie sú pri cystách ovárií sú zriedkavé.
Náhle prasknutie (latinsky ruptúra) cýst ovárií sa pozoruje u troch percentách pacientiek. To sa väčšinou vyskytuje spontánne, môže sa však vyvolať aj vaginálnym vyšetrením u ženského lekára. Odhliadnuc od možných silných bolestí v podbruší, je tento stav spravidla neškodný. V ojedinelých prípadoch však roztrhnutím ciev môže vzniknúť krvácanie do brušného priestoru, ktoré sa musí operatívne ošetriť.
Väčšie cysty, hlavne endometriózne cysty, môžu byť pohyblivo spojené s vaječníkom „stopkou“ ciev. Takzvaná torzia stopky kvôli náhlemu spätnému pohybu vedie k obmedzeniu zásobovania krvou. To predstavuje život ohrozujúcu situáciu, ktorá sa taktiež musí operatívne ošetriť.Prispievať do diskusie môžete až po prihlásení, registrovať sa môžete tu.